Inschrijven
Achternaam:*
Roepnaam:*
Voorletter:*
Geslacht:*
Emailadres: *
Telefoonnummer:*
Geboortedatum:*
Straatnaam:*
Huisnummer:*
Postcode:* bv: 1234AB
Woonplaats:*
Paspoort of ID nummer: *
Soort lid: *
Rekeningnummer (IBAN): * Het lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Opzegtermijn van minimaal 1 maand
Naam rekeninghouder: *
Automatische incasso: *
* = verplicht