Sportspreekuur

De nieuwe voetbalvereniging FC Ommen heeft voor de sportmedische verzorging van haar leden een driejarig contract afgesloten met Fysiotherapie De Carrousel. 

Onderdeel van dit contract is het zogenaamde Sportspreekuur, waarbij alle leden kunnen binnenlopen voor vragen over blessures, behandelingen, etc. Deze afspraak hebben we niet alleen gemaakt voor de leden van FC Ommen, maar geldt voor de leden van alle verenigingen die gebruik maken van Sportpark Westbroek (tennis, atletiek, hockey en fietscross).

Het Sportspreekuur is iedere dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.15 in de verzorgingsruimte van FC Ommen in ons clubhuis Weerkomm’n. Het eerste consult en het opstellen van een eventueel behandelplan zijn gratis. Indien er vervolgbehandelingen nodig zijn dan zijn deze voor rekening van de sporter zelf of zijn/haar ziektekostenverzekering.