Corona update 03-06-2021

Op vrijdag 28 mei heeft de minister-president weer een verruiming van de corona-maatregelen aangekondigd vanaf 5 juni 2021. Formeel heeft het kabinet ook nu wel een belangrijke voorwaarde gesteld: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet wel blijven dalen. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, wordt de ‘pauzeknop’ alsnog ingedrukt.

Per zaterdag 5 juni gelden de volgende aanpassingen:

  • ↳ Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten in één ruimte. Dit is exclusief personeel. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Voor deze doelgroep geldt geen maximumaantal personen;
  • ↳ Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
  • ↳ Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
  • ↳ De kantine is gesloten, hiermee ook het toilet, ga vooraf thuis naar het toilet;
  • ↳ Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen;
  • ↳ Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.;
  • ↳ Tijdens de trainingen mag er geen publiek aanwezig zijn, kinderen mogen afgezet worden bij de poort. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders waar jullie wachten totdat je kind klaar is met trainen. Maar zorg dat je wel bereikbaar bent en binnen 5 minuten terug op de baan kunt zijn in geval van nood!
  • ↳ Iedere fiets moet voorzien zijn van de naam van de rijder en het telefoonnummer van de ouder/verzorger die bereikbaar is. Graag dit aan de achterzijde van het stuurbord plakken;
  • ↳ Het BMX terrein is voorlopig alleen toegankelijk voor rijders, trainers en bestuurders/toezichthouders;